Aj toto zaznie v máji v Bratislave. Pokračovanie cyklu Beethoven v Slovenskej filharmónii v podaní slovenského huslistu Dalibora Karvaya. Lístky sú už v predaji v Slovenskej filhamónii. Tešíme s na Vás.