9. decembra 2017 19:30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

CHAMBER ORCHESTRA VIENNA – BERLIN Rudolf Buchbinder, dirigent, klavír

W. A. Mozart: Symfónia č.10 G dur KV 74 W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 9 Es dur KV 271 „Jenamy“ J. Haydn: Klavírny koncert č. 11 D dur Hob. XVIII:11 W. A. Mozart: Symfónia č. 29 A dur KV 201

Galéria         Program