5. novembra 2017 19:30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

VENICE BAROQUE ORCHESTRA

Andrea Marcon, dirigent Magdalena Kožená, mezzosoprán

G. F. Händel: výber árií z opier

Galéria      Program