12. marca 2017

Slovenské národné divadlo, sála opery a baletu

Slovenské národné divadlo v spolupráci so spoločnosťou Gesamtkunstwerk, Early Music
Festival, Grand Théâtre de Luxembourg, Royal Opera de Versailles, Opéra de Lille a
Theatre de Caen

ANTONIO VIVALDI: ARSILDA

Galéria

Collegium 1704, orchester
Collegium Vocale 1704, zbor

Václav Luks, dirigent
David Radok, režisér
Ivan Theimer, autor výpravy
Zuzana Ježková, kostýmy

Účinkujú:
Olivia Vermeulen, mezzosoprán – Arsilda
Lucile Richardot, mezzosoprán – Lisea
Kangmin Justin Kim, vysoký tenor – Barzane
Fernando Guimaraes, tenor – Tamese
Lisandro Abadie, bas – Cisardo
Lenka Máčiková, soprán – Mirinda